LUMEN-NUMEN GROEP INTERNATIONALE KUNSTENAARSGROEP in 1967 opgericht te Antwerpen, waarvan de kern gevormd werd door de schilders Kari Bert, Emiel De Keyser, Ben Koelman,Serge Largot, Gilberte De Leger, Marcel Rademakers (Mark Meekers) en de beeldhouwers Jan Dries en Roland Monteyne. Zij evolueerden gezamenlijk naar een specifieke richting in de schilderkunst. De bijzondere kenmerken van hun werk bestonden in een doorgedreven lyrische abstractie, een zeer intensieve lichtwerking van de kleuren en een inhoud van etherische aard. Ze voelden affiniteit met de École de Paris (Bazaine, Le Moal, Tal Coat). In de verschillende Lumen Numen-tentoonstellingen (1967-1982) treft men ook de namen van verwante schilders als: Adam, Bazaine, Bertholle, Daderian, De Man, Germain, Joaquin, Le Moal, Martini (beeldhouwer), Nagy, Pfeiffer, Polder, Quivron, Seiler, Sprotte, Sundberg, Tal Coat, Veys, Vlerick, Wouters, Zanella. Er werd eveneens werk getoond van de toen reeds overleden 'voorlopers' Morel, Pajak en Schmalzigaug. De volgende nationaliteiten waren vertegenwoordigd: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Libanon, Nederland, Zweden, Zwitserland. De grote verdedigers van Lumen Numen in België waren de dichter Erik Van Ruysbeek en vooral de kunstcriticus Graaf Philippe d'Arschot de Schoonhoven. GROEP LUMEN-NUMEN WIL HET GEESTELIJKE UITBEELDEN 'De laatste etappe van de tentoonstellingstrilogie van de groep Lumen-Numen eindigde in galerij De Zwarte Panter, aan de hoogstraat 70 te Antwerpen. In de gezellige ruimte die Adriaan Raemdock (sic) ter beschikking stelt komt het werk van deze internationale groep artiesten goed tot zijn recht. Tot 28 april kan men de Lumen-Numen-produkten gaan bekijken, die voordien reeds te Brussel en te Aalst te zien waren. In de toelichting tot deze manifestatie lezen we dat alle grote schilders het licht hebben willen vangen of uitdrukken. Het licht brengt ons in een geestelijke realiteit, in een helder opgaan in het wezen van wat is, en de naam Lumen-Numen zegt het: deze strijd om het licht vormt een fundamenteel aspect van deze Schilderkunst. En verder: de zelden bereikte streefdoelen van deze schilderkunst betreffen het numineuze. Dit zou men kunnen omschrijven als het wonderbare, onuitsprekelijke wezen zelf der werkelijkheid en van het leven. Het is een kunst die poogt de grenzen van het mededeelbare te verleggen en steeds verder door te dringen in de geestelijke lagen, die nog in vormen suggereerbaar zijn. Dat brengt met zich mee dat de beeldhouw- en schilderkunst van de groep Lumen- Numen een kunst is die van de toeschouwer heel wat inspanning vraagt. Maar wie zich die moeite getroost wordt er voor beloond: er valt van deze kunst te genieten omdat zij in de eerste plaats een uiting is van een zuiver en picturaal gericht kleurgevoel. Men kan ook los van de hiervoor geformuleerde theorieën, doordringen in het eigen artistieke klimaat van deze kunst. In De Zwarte Panter kan men werk zien van Guy Adam, Kari Bert, Emiel De Keyser, Gilberte De Leger, Jan Dries, Serge Largot, Remo Martini, Roland Monteyne, Rudi Polder, Marcel Rademakers, Siegward Strotte (sic), Lars A Sundberg, Wim Van de Velde en Roger Wouters. Al met al een zeer fraai ensemble.'